Aleksander Lizak

Prezes Zarządu Fundacji
Aleksander Lizak