Bez Państwa pomocy moje leczenie byłoby mniej efektywne. Jestem bardzo wdzięczny za zainteresowanie moją osobą i zaangażowanie, w ten sposób wnieśliście Państwo swój wkład w dalsze moje leczenie.

Bardzo się cieszę że na swej drodze spotkałem Fundację która chce i może mi pomóc, Fundację która realizując z powodzeniem własne cele, dostrzega problemy potrzeby innych ludzi.

Bogusław, lat 54, chorujący na cukrzycę i cierpiący z powodu jej powikłań