Fizjoterapia wg Światowej Konfederacji Fizjoterapii to świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

Fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

Fizjoterapia zajmuje się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia od narodzin do późnej starości.

Fizjoterapia, jaką w ramach pomocy oferuje Fundacja skoncentrowana jest przede wszystkim na umożliwieniu choremu powrotu do wykonywania aktywności życia codziennego (chodzenie, przygotowywanie posiłków, wchodzenie po schodach, ubieranie się, itp.), powrotu do pracy lub szkoły. Zależy nam także na poprawie jakości życia pacejneta.

Wspólnie z fizjoterapeutą pacjent określa zaburzone aktywności i po badaniu funkcjonalnym wyznaczają wspólnie cele terapii, nad którymi będą pracować. Organizacja terapii oparta jest na wytycznych ICF (Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania i Niepełnosprawności) i zgodnie
z tymi wytycznymi jest dokumentowana.

Komu możemy pomóc?

  • osobom po uszkodzeniach i urazach ciała, które spowodowały ograniczoną sprawność
  • osobom cierpiącym na choroby przewlekłe, bądź borykającym się z ich powikłaniami, którym rehabilitacja mogłaby poprawić jakość życia i zapewnić samodzielność
  • osobom, które mogłyby powrócić do aktywności zawodowej lub przekwalifikować się dzięki rehabilitacji